Home 2016-12-30T07:45:50+00:00

 بسم الله والحمد لله

Een kijk op de “vertaling” van de Qoeraan – deel 1

De Qoeraan zelf is onvertaalbaar. Het enige wat je kan vertalen is je begrip van de Qoeraan, oftewel: hoe je de Qoeraan interpreteert. Een vertaling is eigenlijk niets anders dan een speciale vorm van tafsier (exegese) van de Qoeraan. In het algemeen wordt dit ook goed begrepen en krijgen de “vertalingen” vaak de titel “een vertaling van de interpretatie van de betekenissen van de Qoeraan” of iets soortgelijks. Een niet-moslim “vertaler” Arthur J. Arberry beargumenteerd [...]

Wat is al-i3raab?

Dit is een term die voorkomt in de boeken van nahw. Sterker nog, het is de belangrijkste term ervan. Maar wat is het? Nou, als we een stap terugnemen en kijken naar wat nahw nou precies is, wordt het duidelijk. In essentie gaat nahw over de opbouw van de zinnen. De basis is dat een woord dat iets verteld over een ander woord. Het woord dat iets vertelt over een ander woord noemen we de [...]

De ism djaamid en de ism moeshtaqq

In de vorige post hebben we kort wat uitgelegd over al-ishtiqaaq. Een ism kan zowel djaamid als moeshtaqq zijn: De ism djaamid is een ism die niet van een ander woord komt, zoals رَجُل (man), شَجَر (boom), بَقَر (koe), نُور (licht) enz. De ism moeshtaqq is een ism die wel van een ander woord komt, zoals كَاتِب (schrijver) van كَتَبَ (hij schreef), مَأْكول (opgegeten) van أَكَلَ (hij at) en مُجَاهِد (strijder) van جَاهَدَ (hij streed). [...]

Wat is ishtiqaaq?

Er zijn drie soorten woorden in het Arabisch: Naamwoorden (asmaa, enk: ism) Werkwoorden (af3aal, enk: fi3l) Partikels (ahroef, enk.: harf) Een ism is een woord die een betekenis die op zichzelf begrepen wordt, zonder dat de tijd daar een onderdeel van is. Een fi3l is daarentegen verbonden aan een specifieke tijd en een harf heeft niet een betekenis die zonder de context kan worden begrepen. Deze onderverdeling is de basis voor alle hoofdstukken van nahw [...]

Woorden die het tegenovergestelde van zichzelf betekenen

Het gebruiken van woorden die zowel iets als het tegenovergestelde ervan kunnen betekenen komt net als in het Nederlands voor in het Arabisch. Een voorbeeld in het Nederlands is het woord gijzelaar. Dit kan gebruikt worden voor iemand die mensen gijzelt, maar ook voor degene die wordt gegijzeld. Hetzelfde geldt voor martelaar. Iemand die martelt, of iemand die gemarteld wordt. Een voorbeeld in het Arabisch is het woord basier (بصير), dit kan gebruikt worden om [...]

De Arabische taal is de taal van de Qoeraan

Dit is iets waar de Arabische taal absoluut uniek in is; het is verbonden met de Qoeraan, al sinds meer dan 14 eeuwen geleden. En hierbij ook de immense Arabische geschiedenis. Als Allaah niet had gekozen om Zijn Boek in de Arabische taal neer te zenden, dan is het aannemelijk om aan te nemen dat het een dode taal zou zijn geweest, gelijkend op een van de tientallen anders Semitische talen. Maar de Qoeraan heeft deze [...]

Alfiyyah ibn Maalik

Alfiyyatoe bnoe Maalik, ook wel Alfiyyah. Dat is het kleine boekje wat op het bureau ligt. Dat kleine boekje bevat een gedicht met 1002 versregels die gaan over nahw en sarf. Dit is geschreven door Moehammad ibn 3abdillaah ibn Maalik al-Andaloesie (overleden in het jaar 672 na de Hidjrah). Hier kan je het vinden op PDF: http://ia800502.us.archive.org/16/items/waq37284/37284.pdf Hier kan je ernaar luisteren:  https://d1.islamhouse.com/…/ar_Alfeyyat_Ibn_Malek_Nashmi.mp3 De stapel ernaast is zijn enkele boeken in mijn bezit die dit gedicht [...]

De verschillende (soorten) woordenboeken

De beste manier om de betekenis te leren van nieuwe woorden is door ze op te zoeken in een woordenboek. En helaas is sinds baheth.info offline, maar dat was een ideale site om te zoeken in de bekende klassiekers, zoals as-Sihaah, Lisaanoe l-3arab, al-Qaamoesoe l-Moehiet enz. Gelukkig is er, wa lillaahi l-hamd, een andere site http://www.maajim.com waarbij je ook kan zoeken in enkele klassieke werken. En de beste woordenboeken, voor Nederlandstaligen die het Arabisch bestuderen, zijn: De [...]

De stam

Er is iets speciaals aan de Arabische taal, wat het veel makkelijker maakt dan andere talen om te leren en dat is de stam (of als je wilt kan je wortel of radix zeggen). Wat houdt een stam in? Nou, het overgrote deel van de Arabische woorden bestaan uit drie stamletters die een basisbetekenis dragen. Van die stam kan je woorden vervoegen (daar gaat sarf over). Zo kan je van de stamletters K-T-B bijvoorbeeld kaatib, [...]

Hoe moeten we het Arabisch onderwijzen?

In plaats van te antwoorden hoe je het beste Arabisch kan leren, moeten we ook de vraag beantwoorden hoe we het beste Arabisch kunnen onderwijzen. Om succesvol te zijn op grotere schaal moeten we - eigenlijk - de manier veranderen waarop we lesgeven. De oude manier is dat de studenten naar een leraar komen en dat de leraar iets vertelt en af en toe vragen stelt. Nou is het internet handig voor het niet meer op [...]

Waarom eerst leren lezen?

In essentie is de Arabische taal een spreektaal, dus waarom zeggen we dat iemand bij het studeren van de Arabische taal moet beginnen met het leren lezen? Dit heeft enkele redenen: Elke letter correspondeert met een klank, dus de student(e) leert de verschillende klanken die het Arabisch heeft. De student(e) kan de Qoeraan lezen. Dit is een goede daad en tevens een manier om een taalgevoel op te bouwen. Voor de studie is het belangrijk dat de student(e) [...]