Alfiyyah ibn Maalik

Alfiyyatoe bnoe Maalik, ook wel Alfiyyah. Dat is het kleine boekje wat op het bureau ligt. Dat kleine boekje bevat een gedicht met 1002 versregels die gaan over nahw en sarf. Dit is geschreven door Moehammad ibn 3abdillaah ibn Maalik al-Andaloesie (overleden in het jaar 672 na de Hidjrah).

Hier kan je het vinden op PDF: http://ia800502.us.archive.org/16/items/waq37284/37284.pdf

Hier kan je ernaar luisteren: 
https://d1.islamhouse.com/…/ar_Alfeyyat_Ibn_Malek_Nashmi.mp3

De stapel ernaast is zijn enkele boeken in mijn bezit die dit gedicht uitleggen. Van boven naar beneden:

1. Sharh ibn 3aqiel. Waarschijnlijk de bekendste uitleg van Alfiyyah. Geschreven door de rechter ِ3abdoellaah ibn 3aqiel (overleden in het jaar 769 na de Hidjrah).

2. Haashiyatoe l-Khoedarie 3alaa sharh ibn 3aqiel. Dit is een toelichting op de uitleg van ibn 3aqiel. Geschreven door Moehammad ibn Moestafaa ibn Hasan al-Khoedarie ash-Shafie3ie (overleden in het jaar 1287 na de Hidjrah).

3. Haashiyatoe bnoe Hamdoen 3alaa sharh Abie Zayd Siedie. Dit is een toelichting op de uitleg van Abie Zayd Siedie. Geschreven door ibn Hamdoen.

4. Haashiyatoe s-Sabbaani 3alaa sharhi l-Ashmoenie 3alaa Alfiyyati bni Maalik. Dit is een toelichting op de uitleg van al-Ashmoenie. Het is geschreven door Moehammad ibn 3alieyyi s-Sabaan (overleden in het het jaar 1206 na de Hidjrah). De uitleg die toegelicht is, is sharh al-Asmoenie, geschreven door 3alieyyoe bnoe Moehammadi bni 3iesaa l-Ashmoenie ash-Shaafi3ie (overleden in het jaar 900 na de Hidjrah).

5. Sharhoe Alfiyyati bni Maalik door Moehammadoe bnoe Saalihi l-3oethaymien (overleden in het jaar 1421 na de Hidjrah). Dit is een van de latere uitleggen, hiervan zijn ook geluidsbestanden beschikbaar.

6. Dalieloe s-Saaliki ilaa l-Alfiyyati bni Maalik. Dit is een uitleg van Alfiyyah. Het is geschreven door 3abdoellaahi bnoe Saalihi l-Fawzaan.

7. Tanbiehoe t-Talabati 3alaa ma3aanie l-Alfiyyah. Dit is een uitleg van Alfiyyah geschreven door Sa3iedoe bnoe Soelaymaana l-Karraamie s-Simlaalieyyi s-Soesiey (overleden in het jaar 882 na de Hidjrah).

8. Awdahoe l-masaalik. Dit is een uitleg van nahw en sarf, waarin de auteur wel de hoofdstukken behandeld van Alfiyyah, maar niet de versregels uitlegt. Het is geschreven door ibn Hishaam al-Ansaarie (overleden in het jaar 761 na de Hidjrah).

By | 2016-08-17T05:20:17+00:00 August 17th, 2016|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment