De Arabische taal is de taal van de Qoeraan

Dit is iets waar de Arabische taal absoluut uniek in is; het is verbonden met de Qoeraan, al sinds meer dan 14 eeuwen geleden. En hierbij ook de immense Arabische geschiedenis. Als Allaah niet had gekozen om Zijn Boek in de Arabische taal neer te zenden, dan is het aannemelijk om aan te nemen dat het een dode taal zou zijn geweest, gelijkend op een van de tientallen anders Semitische talen.

Maar de Qoeraan heeft deze taal behouden en houd tevens de “dialecten” van de verschillende Arabische landen in bedwang zodat ze niet van de hoofdtaal afwijken. En zoals de Arabische taal wordt behouden door de Qoeraan, is er ook een keerzijde van de medaille. Dat is, als de Arabische taal zou verdwijnen, dan zou de islamitische en Arabische cultuur ook verdwijnen.

En de geschiedenis getuigt van het feit dat de vijanden van de islaam dit maar al te goed begrepen. Hun doel was om de Arabische taal uit te bannen in de koloniën. Dit gebeurde met de harde hand, met subtiele (of minder subtiele) veranderingen of met beredeneringen om harten te winnen.

Maar ondanks hun vele pogingen blijft het Arabisch nog altijd even sterk en weerbarstig.

Moge Allaah ons in staat stellen om deze gekozen taal te leren en door te geven aan de volgende generaties.

By | 2016-08-17T05:20:17+00:00 August 17th, 2016|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment