De ism djaamid en de ism moeshtaqq

In de vorige post hebben we kort wat uitgelegd over al-ishtiqaaq.

Een ism kan zowel djaamid als moeshtaqq zijn:

De ism djaamid is een ism die niet van een ander woord komt, zoals رَجُل (man), شَجَر (boom), بَقَر (koe), نُور (licht) enz.

De ism moeshtaqq is een ism die wel van een ander woord komt, zoals كَاتِب (schrijver) van كَتَبَ (hij schreef), مَأْكول (opgegeten) van أَكَلَ (hij at) en مُجَاهِد (strijder) van جَاهَدَ (hij streed). Aangezien wij aanhouden dat de masdar komt van de fi3l, komen zijn de volgende woorden dus moestaqq: كِتَابَة (schrijven), أكل (eten), جِهَاد of مُجَاهَدَة (strijden).

Enkele moeshtaqqaat die asmaa zijn die van de fi3l worden afgeleid:

  1. ismoe l-faa3il: een woord dat aangeeft wie de fi3l heeft gedaan. Een voorbeeld is (كَاتِب) schrijver van de fi3l (كَتَبَ).
  2. as-sieghatoe l-moebaalaghah: hetzelfde als de ismoe l-faa3il. Het verschil is dat dit aangeeft dat degene die de fi3l uitvoerd. Een voorbeeld is (تَوَّاب) iemand die veel berouw toont van de fi3l (تَاب).
  3. as-siffatoe l-moeshabbahah: hetzelfde als de ismoe l-faa3il, maar dan gaat het over een eigenschap die blijvend is. Een voorbeeld is (شُجَاع) iemand die dapper is van de fi3l (شجع).
  4. ismoe l-maf3oel: een woord dat aangeeft bij wie de fi3l is gedaan. Een voorbeeld is (مَنْصُور) iemand die geholpen is van de fi3l (نَصَرَ).
  5. ismoe t-tafdiel: een woord dat aangeeft dat er twee zaken zijn die dezelfde eigenschap hebben, waarvan de een boven de ander is. Een voorbeeld is (أَكْثَر) de overtreffende trap of de fi3l (كَثُرَ).
  6. ismoe z-zamaan: een woord dat aangeeft wanneer de fi3l is gedaan. Een voorbeeld is (مَوْعِد) de tijd van een afspraak van de fi3l (وَعَدَ).
  7. ismoe l-makaan: een woord dat aangeeft waar de fi3l is gedaan. Een voorbeeld is (مَكْتَب) een plaats waar geschreven wordt van de fi3l (كَتَبَ).
  8. ismoe l-aalah: een woord dat aangeeft waarmee de fi3l is gedaan. Een voorbeeld is (مِفْتَاح) een sleutel van de fi3l (فَتَحَ).

Dit zijn allemaal termen van de wetenschap van sarf. Het gaat hierbij om de betekenis van het woord zelf, niet de betekenis van het woord in de zin. Want daar gaat nahw over.

By | 2016-08-30T22:03:04+00:00 August 20th, 2016|Categories: Uncategorized|Comments Off on De ism djaamid en de ism moeshtaqq

About the Author: